เกี่ยวกับสยามสไมล์

วิสัยทัศน์

  • ประกันภัยที่สะดวกใช้และเชื่อถือได้สูงสุด

 

พันธกิจ 

  • สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
  • เพิ่มช่องทางการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงง่าย สะดวกซื้อ และสะดวกใช้
  • ส่งมอบการบริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า
  • ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
  • นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการทำงานให้เกิดคุณภาพต่อลูกค้า
  • เป็นองค์กรที่ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นองค์กรที่คนใฝ่ฝันอยากเข้ามาร่วมงานด้วย
image
Powered by MakeWebEasy.com