ผลิตภัณฑ์ของเรา

ประกันนักเรียน

มีแผนรองรับ ความต้องการหลากหลาย ทุกระดับช่วงชั้น และยังให้ความคุ้มครอง บุคลากรฟรี ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน

ประกันสุขภาพ

คุ้มครองโรคร้ายแรง 4 เดือนหลังการทำกรมธรรม์ เบี้ยอัตราเดียวตั้งแต่ อายุ 6 – 55 ปี

ชุมชนห่วงใย

ชำระเบี้ยประกันเพียงวันละบาท ให้ความคุ้มครอง ค่าชดเชย ทั้งอนามัยและ โรงพยาบาล ทั้ง OPD และ IPD

ประกันชีวิต

ดอกเบี้ยเฉลี่ยปีละ4,724บาท มีทุนคุ้มครองชีวิต100,000บาท สามารถลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดปีละ9000 บาท

ไว้ใจให้เราดูแลและปกป้องทรัพย์สินของคุณ

ไว้ใจให้เราดูแลและ
ปกป้องทรัพย์สินของคุณ