มูลนิธิ “ยิ้มสยาม”

ด้วยสังคมปัจจุบัน ยังต้องการความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนมาบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับผู้ที่ขาดแคลนในหลายๆด้าน ส่วนหนึ่งซึ่งสำคัญยิ่ง คือ ภาคการศึกษา ที่เด็กไทยอีกหลายท้องที่ยังขาดทุนทรัพย์และทุนการศึกษาที่ต้องนำไปพัฒนาและเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น

“มูลนิธิยิ้มสยาม” ให้โอกาสและสานต่อทางการศึกษาโดยระดมทุนทรัพย์ ผู้มีจิตเมตตานำไปส่งมอบเป็นสายธารแห่งน้ำใจภายใต้สโลแกน “แทนค่าความห่วงใย ยิ่งให้ยิ่งได้รับ” สยามสไมล์ เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังอุดมการณ์ “สร้างคน สร้างงาน สร้างคุณค่า สู่สังคมไทย” ผ่าน “มูลนิธิยิ้มสยาม”ด้วยพลังชาว ฟ้า ขาว จะเป็นศูนย์รวมแห่งการเป็นผู้ให้ขับเคลื่อนให้ มูลนิธิยิ้มสยาม เติบโตเคียงคู่สังคมไทยตลอดไป

 

โดยมีวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ คือ

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อสังคมสงเคราะห์และพัฒนาชุมชนด้านสาธารณูปโภคแก่ชุมชนที่ขัดสน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านพุทธศาสนาเพื่อความเจริญรุ่งเรือง ให้การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชนที่เดือดร้อน และเพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์