ระยะเวลาคุ้มครอง
25 ปี

 

ระยะเวลาชำระเบี้ย
15 ปี

 

อายุผู้ขอเบี้ยประกันภัย
ตั้งแต่แรกเกิด – 60 ปี

 

การตรวจสุขภาพ
แถลงข้อมูลสุขภาพในใบคำขอ

 

การชำระเบี้ยประกัน
รายเดือน หรือ รายปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-533-3999

สนใจติดต่อแบบประกัน และต้องการให้เจ้าหน้าที่ ติดต่อกลับ


รายละเอียดความคุ้มครอง Smile Life 185 จำนวนเงิน (บาท)
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี ระยะเวลาเอาประกันภัย 25 ปี
ผลประโยชน์สำหรับผู้เอาประกันภัยทุกเพศ ทุกอายุ จำนวนเงินเอาประกัน 100,000  บาท
ความคุ้มครองชีวิตรับจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มากกว่า 100,000
ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่ (ครบสัญญา)
1.รับเงินระหว่างสัญญา ปีที่ 1-10 ได้เงินคืนปีละ 1,000 บาท รวม 10,000
2.รับเงินระหว่างสัญญา ปีที่ 11-20 ได้เงินคืนปีละ 1,500 บาท รวม 30,000
4.รับเงินระหว่างสัญญา ปีที่ 21-25 ได้เงินคืนปีละ 2,000 บาท รวม 10,000
รวมเงินผลประโยชน์ตลอดสัญญา 220% 220,000
เบี้ยประกันภัย รายเดือน สำหรับผู้สมัคร อายุแรกเกิด – 60 ปี 1,000
เบี้ยประกันภัย รายปี สำหรับผู้สมัคร อายุแรกเกิด – 60 ปี 12,000

*ข้อมูลแบบประกันและความคุ้มครองข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งของคุ้มครองเพื่อชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบ เพื่อประกอบการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัท เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมด ข้อกำหนดและข้อยกเว้น ให้เป็นไปตามคำจำกัดความ ตามข้อตกลงในกรมธรรม

รายละเอียดความคุ้มครอง Smile Life 200

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี ระยะเวลาเอาประกันภัย 25 ปี

ตัวอย่างผลประโยชน์สำหรับผู้เอาประกันภัยทุกเพศ ทุกอายุ จำนวนเงินเอาประกัน  100,000  บาท

ความคุ้มครองชีวิตรับจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มากกว่า

100,000

ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่ (ครบสัญญา)

1.รับเงินระหว่างสัญญา ปีที่ 1-10 ได้เงินคืนปีละ 1,000 บาท รวม

10,000

2.รับเงินระหว่างสัญญา ปีที่ 11-20 ได้เงินคืนปีละ 1,500 บาท รวม 

30,000

4.รับเงินระหว่างสัญญา ปีที่ 21-25 ได้เงินคืนปีละ 2,000 บาท รวม 

10,000

รวมเงินผลประโยชน์ตลอดสัญญา 220%

220,000

เบี้ยประกันภัย รายเดือน สำหรับผู้สมัคร อายุ แรกเกิด-60 ปี

1,000

เบี้ยประกันภัย รายปี สำหรับผู้สมัคร อายุ แรกเกิด-60 ปี

10,000

*ข้อมูลแบบประกันและความคุ้มครองข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งของคุ้มครองเพื่อชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบ เพื่อประกอบการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัท เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมด ข้อกำหนดและข้อยกเว้น ให้เป็นไปตามคำจำกัดความ ตามข้อตกลงในกรมธรรม

เงื่อนไขและข้อยกเว้นในการใช้สิทธิ์บัตรประกันสุขภาพ Siam Smile Card

1. การปกปิดประวัติสุขภาพ หรือการปกปิดความจริงอันเป็นสาระสำคัญในการประกันภัย หรือการมีประวัติโรคเรื้อรัง ที่เป็นมาก่อนการทำประกัน

2. กรณีค่ารักษาพยาบาล ไม่คุ้มครองโรคเอดส์ หรือโรคที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากโรคเอดส์ ทั้งก่อนและหลังการทำประกัน การตรวจสุขภาพประจำปี การคลอดบุตร แท้งบุตร ศัลยกรรมตกแต่ง สุรา ยาเสพติด โรคเครียดไมเกรน โรคทางจิตประสาท โรคเกี่ยวกับฟัน

3. กรณีค่ารักษาพยาบาล มีกำหนดระยะเวลารอคอย นับจากวันคุ้มครองตามกรมธรรม์

  • 30 วัน สำหรับโรคทั่วไป
  • 120 วัน สำหรับโรคภายในสตรี โรคกระเพาะอาหารอักเสบ ต่อมทอลซิล ต่อมในหลอดคอ ไส้เลื่อนริดสีดวงทวาร โรคมะเร็ง

4. ข้อยกเว้นกรณีความคุ้มครองชีวิต

  • ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายในปีแรกของกรมธรรม์
  • การฆาตกรรมโดยผู้รับผลประโยชน์

5. ข้อยกเว้นทั่วไปอื่นๆ ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

คำเตือน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ผู้ขอเอาประกันภัยจงตอบคำถามตามความเป็นจริงทุกข้อ การปกปิดความจริงหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จใดใด
อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกัน ปฏิเสธไม่จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865

เงื่อนไขและกำหนดการจ่ายเงินคืน Saha Smile VIP

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประกันอุบัติเหตุนักเรียน

ประกันอุบัติเหตุนักเรียน

ประกันอุบัติเหตุนักเรียน คุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
อ่านต่อ >>
ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ

บัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับหน่วยงาน
อ่านต่อ >>
ประกันชุมชนห่วงใย

ประกันชุมชนห่วงใย

คุ้มครองแทนใจสำหรับชุมชน
อ่านต่อ >>
ประกันบ้าน

ประกันบ้าน

ประกันอัคคีภัยบ้านและที่อยู่อาศัย
อ่านต่อ >>
ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์

Smile Motor ประกันรถยนต์ส่วนบุคคล
อ่านต่อ >>
ประกันท่องเที่ยว

ประกันท่องเที่ยว

ความคุ้มครองต่อการเดินทาง
อ่านต่อ >>