ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก

 

 

อัตราเบี้ยคงที่
(แม้มีเคลมเกิดขึ้น)

 

 

มีอู่ให้บริการทั่วประเทศ

 

 

อายุรถรับสูงสุดถึง 25 ปี
(อายุรถ 2 – 25 ปี)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-533-3999

สนใจติดต่อแบบประกัน และต้องการให้เจ้าหน้าที่ ติดต่อกลับ


ความคุ้มครอง M3 MP3 MP2s
1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1.1 ชีวิต ร่างกายและอนามัย ต่อคน 750,000 750,000 750,000
1.2 ชีวิต ร่างกายและอนามัย ต่อครั้ง 10,000,000 10,000,000 10,000,000
1.3 ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 600,000 600,000 600,000
2. ความเสียหายต่อรถยนต์ที่ทำประกัน
2.1 ภัยจากการชนกับยานพาหนะทางบกและสามารถระบุคู่กรณีได้ ไม่คุ้มครอง 100,000 100,000
2.2 กรณีเสียหายโดยสิ้นเชิงเนื่องจากการสูญหาย ไฟไหม้โดยสิ้นเชิง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 100,000
เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมภาษีอากรแล้ว) 2,900 6,500 7,056
เบี้ยประกันภัยรายเดือน (รวมภาษีอากรแล้ว) 588

*ข้อมูลแบบประกันและความคุ้มครองข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งของคุ้มครองเพื่อชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบ เพื่อประกอบการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัท เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมด ข้อกำหนดและข้อยกเว้น ให้เป็นไปตามคำจำกัดความ ตามข้อตกลงในกรมธรรม์

1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

1.1 ชีวิต ร่างกายและอนามัย ต่อคน

M3 750,000

MP3 750,000

MP2s 750,000

1.2 ชีวิต ร่างกายและอนามัย ต่อครั้ง

M3 10,000,000

MP3 10,000,000

MP2s 10,000,000

1.3 ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

M3 600,000

MP3 600,000

MP2s 600,000

2. ความเสียหายต่อรถยนต์ที่ทำประกัน

2.1 ภัยจากการชนกับยานพาหนะทางบกและสามารถระบุคู่กรณีได้

M3 ไม่คุ้มครอง

MP3 100,000

MP2s 100,000

2.2 กรณีเสียหายโดยสิ้นเชิงเนื่องจากการสูญหาย ไฟไหม้โดยสิ้นเชิง

M3 ไม่คุ้มครอง

MP3 ไม่คุ้มครอง

MP2s 100,000

เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมภาษีอากรแล้ว)

M3 2,900

MP3 6,500

MP2s 7,056

เบี้ยประกันภัยรายเดือน (รวมภาษีอากรแล้ว)

M3 

MP3

MP2s 588

*ข้อมูลแบบประกันและความคุ้มครองข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งของคุ้มครองเพื่อชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบ เพื่อประกอบการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัท เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมด ข้อกำหนดและข้อยกเว้น ให้เป็นไปตามคำจำกัดความ ตามข้อตกลงในกรมธรรม์

รองรับบริการอู่ซ่อม 600 อู่ ทั่วประเทศ

เอกสารประกอบการทำประกันภัย

  1. ใบขอเอาประกันภัย
  2. สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
  3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
  4. หน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย (สำหรับรายเดือน)

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. รับประกันภัยรถเก๋ง เฉพาะกลุ่ม 3, 4 และ 5 (รถเอเชีย) รถกระบะบรรทุกที่ใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช่รับจ้างหรือเช่า
  2. รับประกันภัยอายุรถ 2-25 ปี
  3. เบี้ยประกันนี้ไม่รวม พรบ.

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประกันอุบัติเหตุนักเรียน

ประกันอุบัติเหตุนักเรียน

ประกันอุบัติเหตุนักเรียน คุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
อ่านต่อ >>
ประกันชุมชนห่วงใย

ประกันชุมชนห่วงใย

คุ้มครองแทนใจสำหรับชุมชน
อ่านต่อ >>
ประกันชีวิตออมทรัพย์

ประกันชีวิตออมทรัพย์

ประกันชีวิต ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
อ่านต่อ >>
ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ

บัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับหน่วยงาน
อ่านต่อ >>
ประกันบ้าน

ประกันบ้าน

ประกันอัคคีภัยบ้านและที่อยู่อาศัย
อ่านต่อ >>
ประกันท่องเที่ยว

ประกันท่องเที่ยว

ความคุ้มครองต่อการเดินทาง
อ่านต่อ >>