อายุผู้ขอเบี้ยประกันภัย
5-60 ปี

 

การตรวจสุขภาพ
แถลงข้อมูลสุขภาพในใบคำขอ

 

การชำระเบี้ยประกัน
รายเดือน หรือ รายปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-533-3999

สนใจติดต่อแบบประกัน และต้องการให้เจ้าหน้าที่ ติดต่อกลับ


* ข้อมูลแบบประกันและความคุ้มครองข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งของคุ้มครองเพื่อชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบ เพื่อประกอบการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัท เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมด ข้อกำหนดและข้อยกเว้น ให้เป็นไปตามคำจำกัดความ ตามข้อตกลงในกรมธรรม์

เงื่อนไขและข้อยกเว้นในการใช้สิทธิ์บัตรประกันสุขภาพ Siam Smile Card

1. ลูกค้าต้องเปิดเผยข้อมูลสุขภาพตามความเป็นจริง ให้ครบถ้วน และชัดเจน หากปกปิดประวัติสุขภาพ บริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธการจ่ายสินไหมได้ตามกฎหมาย

2. กรมธรรม์ จะไม่คุ้มครอง โรคที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย

3. โรคเอดส์ หรือโรคที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากโรคเอดส์ ทั้งก่อนและหลังการทำประกันภัย ไม่คุ้มครอง

4. การตรวจสุขภาพประจำปี การคลอดบุตร การแท้งบุตร ศัลยกรรมตกแต่ง โรคพิษสุรา การติดยาเสพติด โรคเครียด ไมเกรน โรคทางจิตประสาท โรคเกี่ยวกับฟัน

5. ตั้งแต่วันที่เริ่มความคุ้มครอง ในช่วง 30 วันแรก กรมธรรม์ไม่คุ้มครอง การเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป

6. ตั้งแต่วันที่เริ่มความคุ้มครอง ในช่วง 120 วันแรก กรมธรรม์ไม่คุ้มครอง โรคดังต่อไปนี้ โรคมะเร็ง โรคภายในสตรี โรคกระเพาะอาหารอักเสบ โรคที่เกี่ยวกับต่อมทอนซิล ต่อมไทรอยด์ เส้นเลือดขอด นิ่วทุกชนิด ไส้เลื่อน ริดสีดวงทวาร ต่อมอะดีนอยด์ ต้อทุกชนิด ถุงนํ้าและเนื้องอกทุกชนิด

7. ข้อยกเว้นทั่วไป ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประกันอุบัติเหตุนักเรียน

ประกันอุบัติเหตุนักเรียน

ประกันอุบัติเหตุนักเรียน คุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
อ่านต่อ >>
ประกันชุมชนห่วงใย

ประกันชุมชนห่วงใย

คุ้มครองแทนใจสำหรับชุมชน
อ่านต่อ >>
ประกันชีวิตออมทรัพย์

ประกันชีวิตออมทรัพย์

ประกันชีวิต ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
อ่านต่อ >>
ประกันบ้าน

ประกันบ้าน

ประกันอัคคีภัยบ้านและที่อยู่อาศัย
อ่านต่อ >>
ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์

Smile Motor ประกันรถยนต์ส่วนบุคคล
อ่านต่อ >>
ประกันท่องเที่ยว

ประกันท่องเที่ยว

ความคุ้มครองต่อการเดินทาง
อ่านต่อ >>