ข่าวสาร


ข่าวเด่น

“มูลนิธิยิ้มสยาม” จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและเสื้อกีฬาสยามสไมล์ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา “ โครงการ มูลนิธิยิ้มสยาม ” นำโดย คุณปรีชา ชัยวงค์คำ ประธานมูลนิธิยิ้มสยาม กล่าวเปิดงานและคุณนิภารัตน์ ชัยวงค์คำ รองประธานกรรมการ , คุณแสงเทียน แก้วปานันท์ รองประธานกรรมการ , คุณสุนีย์ เที่ยงจันทราทิพย์ กรรมการผู้อำนวยการและคณะผู้บริหาร พนักงาน กลุ่มสยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษาและเสื้อกีฬา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท โดยทางโครงการมูลนิธิได้แบ่งมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน เป็นจำนวน 50 ทุน และมอบเสื้อกีฬา เป็นจำนวน 1,000 ตัว โดยทางมูลนิธิได้จัดสรรค์การมอบทุนให้กับโรงเรียนรอบพื้นที่ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งหมด 100 โรงเรียน

สยามสไมล์มอบสิ่งอำนวยความสะดวกให้ สน.สายไหม

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2561 บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยคุณสุนีย์ เที่ยงจันทราทิพย์ คุณณัฐญา สิทธิสม และตัวแทนพนังงานบริษัท ได้เข้ามอบเครื่องกดน้ำอุ่น-เย็น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้มาใช้บริการ สน.สายไหม โดย พ.ต.อ.ทนงศิลป์ มณีโชติ ผกก.สน.สายไหม ให้เกียรติรับมอบด้วยตนเอง พร้อมการต้อนรับอย่างอบอุ่นของตำรวจ สน.สายไหม

บริษัทฯ สยามสไมล์ได้รับเกียรติจาก อาจารย์อธิวัฒน์ ศุภสวัสดิ์วัชร เป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรือนรับรองสยามสไมล์หลังใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
โดยมีคุณปรีชา ชัยวงค์คำ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทสยามสไมล์ กล่าวเปิดงานและคุณนิภารัตน์ ชัยวงค์คำ รองประธานกรรมการ , คุณแสงเทียน แก้วปานันท์ รองประธานกรรมการ , คุณสุนีย์ เที่ยงจันทราทิพย์ กรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหาร พนักงาน บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และแขกผู้มีเกียรติจากผู้แทนสำนักงานเขตสายไหม , ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลสายไหม , ผู้แทนนิติเอื้ออาทรพร้อมคณะร่วมแสดงความยินดีและทำพิธีเปิดอาคารหลังใหม่ในครั้งนี้

ข่าวล่าสุด

สังคมผู้สูงอายุ

การก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ อาจเป็นผลบวกต่อธุรกิจประกันภัยในแง่ที่ ผู้คนต้องเตรียมตัว เตรียมการสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับตัวเอง แต่จะเป็นเช่นนี้ได้นั้น ภาคธุรกิจประกันภัยทั้งประกันชีวิต และประกันวินาศภัย ต้องเร่งปรับปรุงพัฒนาให้ทันยุคทันสมัย  เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและประชาชน ทั้งในรูปแบบสินค้าการขาย และการบริการทั้งก่อนและหลังการขายด้วย  ขณะเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ.  ก็ต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนาในระบบการทำงานและต้องทำหน้าที่ส่งเสริมภาคธุรกิจด้วย  เพื่อให้ระบบประกันภัยเข้าถึงประชาชนคนไทยได้มากขึ้น

ข่าวเด่นประจำเดือน

การที่เราสามารถนำเอาเทคโนโลยี  หรือนำเอานวัตกรรมใหม่ๆมาใช้นั้น  ก็จะช่วยให้ลดภาระของต้นทุนในการบริหารจัดการ  ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับทุกๆฝ่าย  ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริโภคเอง  หรือบริษัทประกันวินาศภัยทั้งหมด  และขอขอบคุณบริษัทต่างๆ  ที่เข้ามาร่วมกันแสดงออกให้ประชาชนได้เห็นว่า  เราพร้อมรองรับความเสี่ยงให้กับประชาชน

ข่าวล่าสุด

รัฐส่งเสริมมากแต่ทำไมคนทำประกันน้อยไป

ในเรื่องทำนองเช่นนี้  นายอภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวว่า  ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ  และสังคมหลายด้าน เช่น การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  ซึ่งสะท้อนว่าประชากรไทยมีชีวิตภายหลังเกษียรณยาวนานขึ้น  จึงควรมีการวางแผนด้านการเงินอย่างรอบคอบ  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ  นอกจากนี้ประเทศไทยยังเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติที่มีความถี่  และความรุนแรงมากขึ้น  ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม  ซึ่งรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเด็นความท้าทายดังกล่าว  จึงได้ส่งเสริมการนำระบบประกันภัยเข้ามาบริหารความเสี่ยง  และนโยบายด้านนวัตกรรมตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจและสังคม

คปภ.  ได้จัดงาน  “สัปดาห์ประกันภัย”  ประจำปี 2560  ระหว่างวันที่ 22 – 24 กันยายน 2560  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์  ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีประกันภัย  เชื่อมต่อโอกาสและความท้าทายเพื่ออนาคตไทย”  (InsurTech  Connect : Opportunities and Challenges for Thailand Future) เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะทำให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและสร้างหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับตนเอง  ครอบครัว  และธุรกิจการค้าการลงทุน