การเรียกร้องสินไหม

Q : เอกสารที่ใช้ในการยื่นเบิกค่าสินไหมทดแทนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกรณีสำรองจ่าย มีอะไรบ้าง

A : แยกเป็น 2 กรณี คือ เบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยการนอน
1) ค่ารักษาพยาบาล เอกสารประกอบใบเสร็จรับเงินตัวจริง ใบรับรองแพทย์ (ตัวจริง/สำเนาที่มีตราประทับของสถานพยาบาล) และสำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน (เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)
2) ค่าชดเชยการนอน เอกสารประกอบใบรับรองแพทย์ (ตัวจริง/สำเนาที่มีตราประทับของสถานพยาบาล) และสำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน (เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)

Q : ลืมนำบัตรประกันไปโรงพยาบาลต้องทำอย่างไรบ้าง

A : สามารถยื่นบัตรประชาชนแทนได้ และแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามีสิทธิ์ของประกันสยามสไมล์

Q : บัตรประกันอุบัติเหตุโรงเรียนเบิกค่าชดเชยได้ไหม

A : บัตรประกันอุบัติเหตุโรงเรียนสามารถนำใบรับรองแพทย์มาเบิกค่าชดเชยได้ กรณีเป็น OPD เบิกค่าชดเชยได้ 300 บาทและIPD เบิกค่าชดเชยได้ 500 บาท

Q : ไปใช้สิทธิ์ที่คลีนิคต้องทำอย่างไร

A : ลูกค้าเพียงนำใบเสร็จตัวจริงและใบรับรองแพทย์ที่ท่านสำรองจ่าย นำไปเบิกเคลมที่ศูนย์บริการสยามสไมล์ได้ทั่วประเทศ

Q : ต้องใช้ใบเสร็จตัวจริงหรือไม่

A : ต้องใช้ใบเสร็จตัวจริงเท่านั้นในการเบิกค่ารักษาพยาบาล

Q : ประกันสุขภาพ OPD โรคทั่วไป ใช้ได้กี่ครั้ง

A : ใช้ได้สูงสุด 6 ครั้งต่อปี ( ของรอบปีกรมธรรม์ )

Q : บัตรประกันใช้สิทธิ์อย่างไร

A : ใช้บัตรประกันควบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน ยื่นใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลเอกชนที่ร่วมโครงการ ซึ่งคลอบคลุมทั่วประเทศ

Q : บัตรประกันใช้สิทธิ์ได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนหรือไม่

A : สามารถใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลเอกชนที่ร่วมโครงการ แต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐให้นำใบเสร็จตัวจริงและใบรับรองแพทย์ที่ท่านสำรองจ่าย นำไปเบิกเคลมที่ศูนย์บริการสยามสไมล์ได้ทั่วประเทศ หรือส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนไปที่สำนักงานใหญ่

การชำระเบี้ยประกันภัย

Q : เบี้ยประกันจะหักบัญชีวันที่เท่าไหร่

A : ทางธนาคารจะเริ่มหักบัญชีตั้งแต่วันที่ 25 จนถึงวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

Q : ช่องทางการชำระเบี้ยประกัน

A :
– หักผ่านบัญชีธนาคาร
– ชำระที่ศูนย์บริการทั่วประเทศ
– โอนเงินเข้าบัญชีสำนักงานใหญ่
– ชำระเบี้ยกับเจ้าหน้าที่ตัวแทน

ข้อมูลกรมธรรม์

Q : บัตรประกันสุขภาพมีวันหมดอายุไหม

A : คุ้มครองตามอายุกรมธรรม์ ที่มีการชำระเบี้ยประกัน

Q : ต้องการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล ที่อยู่ที่บ้านหรือที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์ ต้องทำอย่างไร

A : สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่ตัวแทน หรือศูนย์บริการใกล้บ้าน หรือแจ้งผ่านทาง Call Center หมายเลข 02-533-3999 หรือ 087-790-7999

Q : หากต้องการจะทำประกันกับสยามสไมล์ต้องทำอย่างไร

A : สามารถสมัครกับตัวแทนที่มาบริการที่หน่วยงาน หรือติดต่อที่ศูนย์บริการใกล้บ้าน หรือแจ้งทาง Call Center หมายเลข 02-533-3999 หรือ 087-790-7999

Q : บัตรประกันสูญหายต้องทำอย่างไร

A : ติดต่อขอรับบัตรใหม่ที่ศูนย์บริการใกล้บ้าน หรือแจ้งผ่านตัวแทน หรือ Call Center สยามสไมล์

Q : การปรับเปลี่ยนแผนประกันต้องดำเนินการอย่างไร

A : ติดต่อเจ้าหน้าที่ตัวแทนหรือที่ศูนย์บริการใกล้บ้าน

Q : ประกันอุบัติเหตุโรงเรียนกรณีมีการย้ายโรงเรียนจะสามารถใช้สิทธิ์ได้หรือไม่

A : กรณีลูกค้ามีการย้ายโรงเรียนความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงทันที

Q : กรณีชื่อในบัตรประกันอุบัติเหตุโรงเรียนผิด ต้องดำเนินการอย่างไร

A : ให้นำบัตรประกัน พร้อมเอกสารแสดงตัวตนของผู้เอาประกัน (เช่น ปปช. สูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน)ไปติดต่อที่ศูนย์บริการใกล้บ้านเพื่อทำการแก้ไข

Q : กรณีชื่อในบัตรประกันอุบัติเหตุโรงเรียนผิด ต้องดำเนินการอย่างไร

A : ให้นำบัตรประกัน พร้อมเอกสารแสดงตัวตนของผู้เอาประกัน (เช่น ปปช. สูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน)ไปติดต่อที่ศูนย์บริการใกล้บ้านเพื่อทำการแก้ไข

การบริการหลังการขายอื่นๆ

Q : ศูนย์บริการของสยามสไมล์เปิดให้บริการที่ไหนบ้าง

A : ศูนย์บริการของสยามสไมล์เปิดบริการคลอบคลุมทั่วประเทศ ท่านสามารถไปใช้บริการที่สาขาใกล้บ้าน

Q : ศูนย์บริการเปิดให้บริการกี่โมง

A : ศูนย์บริการเปิดทำการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ **สำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯเปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.