คู่มือผลิตภัณฑ์

 • ประกันอุบัติเหตุนักเรียน

  มีแผนรองรับ ความต้องการหลากหลาย ทุกระดับช่วงชั้น และยังให้ความคุ้มครองบุคลากรฟรี ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน

 • ประกันสุขภาพ

  คุ้มครองโรคร้ายแรง 4 เดือน หลังการทำกรมธรรม์ เบี้ยอัตราเดียวตั้งแต่ 6 - 55 ปี

 • ประกันชุมชนห่วงใย

  ชำระเบี้ยประกันเพียงวันละบาท ให้ความคุ้มครอง ค่าชดเชย ทั้งอนามัยและ โรงพยาบาล ทั้ง OPD และ IPD

 • ประกันชีวิตออมทรัพย์

  ดอกเบี้ยเฉลี่ยปีละ 4,724 บาท มีทุนคุ้มครองชีวิต100,000 บาท สามารถลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดปีละ 9,000 บาท

 • ประกันบ้าน

  ประกันอัคคีภัยบ้านและที่อยู่อาศัย สำหรับคนรักบ้าน คุ้มครองภัยพิบัติ ภัยพายุ แผ่นดินไหว ลูกเห็บ น้ำท่วม

 • ประกันรถยนต์

  Smile Motor ประกันรถยนต์ส่วนบุคคล อัตราเบี้ยคงที่ คุ้มครองสูง มีอู่ให้บริการทั่วประเทศ

 • ประกันท่องเที่ยว

  Smile Travel แผนประกันหลากหลายความต้องการ คุ้มครองอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ได้สูงสุด 180 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 • คู่มือลูกค้า

 • คู่มือลูกค้า