เรียกร้องสินไหม

ท่านสามารถเรียกร้องสินไหมค่าชดเชยการรักษาพยาบาลได้หลายช่องทางดังนี้

  • ผ่านตัวแทนของท่านหรือตัวแทนอื่นๆในพื้นที่ โดยท่านสามารถนัดตัวแทนเพื่อเข้าไปรับเอกสารได้ตามหน่วยงานหรือองค์กรที่ท่านทำงาน
  • เรียกร้องสินไหมผ่านโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ SiamSmile Card
  • ยื่นแบบฟอร์มและเอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมด้วยตัวเองได้ที่สาขาใกล้บ้านท่าน ทั่วประเทศ ศูนย์บริการลูกค้า
  • ผ่านคอลเซ็นเตอร์ 025-333-999 ตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ สยามสไมล (Siamsmile Customer Service Center)
89/6-10 ถนนเฉลิมพงศ์ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.

กรุณาตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมให้ถูกต้องครบถ้วน
เพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมที่รวดเร็ว

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกร้องสินไหมที่เมนู คู่มือลูกค้า หรือคุณสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สยามสไมล์คอลเซ็นเตอร์ 02-533-3999 ตลอด 24 ชั่วโมง

รายชื่อโรงพยาบาล สถานพยาบาล และคลินิกในโครงการ